Digitalisering

Digitalisering handler først og fremst om prosesser, ikke om teknologi. De digitale løsningene er bare verktøy vi bruker for å gjøre prosessene bedre.

Digitalisering, digital transformasjon, kjært barn har mange navn. Uansett hvilken bransje du er i, så har du sannsynligvis hørt om digitalisering. I dag er mye av hverdagen vår digitalisert, og det er lett å tenke at «det som kan digitaliseres, det er digitalisert». Det er feil. Tvert imot, det største potensialet for digitalisering er ennå ikke tatt ut. Den viktigste delen av næringslivet har så vidt begynt å dra nytte av digitalisering.

Digitaliseringen av helt vanlige virksomheter starter nå. Det er her det største potensialet ligger.

Digitalisering kan ikke erstatte rørleggeren når du har vannlekkasje, men digitaliseringen kan bidra til at rørleggeren får skiftet flere rør. Digitalisering kan hjelpe bonden med å dyrke mer mat, bedre mat og til å få en bedre arbeidshverdag. Det er den viktigste gevinsten med digitalisering, og det potensialet har vi bare sett begynnelsen av foreløpig.

Digitalisering handler først og fremst om prosesser, ikke om teknologi. De digitale løsningene er bare verktøy vi bruker for å gjøre prosessene bedre. 

Hva er digitalisering?

Bergene Holm har installert sensorer på alle motorer.
Trevarebedriften Bergene Holm bruker sensorer for å overvåke motorer og maskiner.
Det gir mer stabil drift og hindrer produksjonsstans. Foto: Bergene Holm

Digitalisering handler først og fremst om prosesser, ikke om teknologi. De digitale løsningene er bare verktøy vi bruker for å gjøre prosessene bedre. 

Digitalisering er for alle. Det er lett å få inntrykk av at digitalisering koster mye penger og ressurser, men sannheten er at mye av digitaliseringen kan gjennomføres med små ressurser, små investeringer og liten risiko for virksomheten. Det handler først og fremst om å gjøre det på riktig måte.

Hvilke muligheter gir digitalisering?

Digitalisering gjør at virksomheten kan jobbe smartere. Hvordan det arter seg i praksis, er avhengig av virksomheten din og prosessene dine. Det kan for eksempel være i form av økt effektivitet, lavere kostnader, økt salg, bedre kvalitet, bedre arbeidsmiljø eller mer bærekraftig drift.

Det er viktigste er at du tar utgangspunkt i din virksomhet, dine prosesser og aktivitetene prosessene består av. Valg av teknologi og implementering av nye løsninger kan du få hjelp til.

Teknologi

Teknologien utvikler seg hver eneste dag, så det er ikke realistisk å holde seg oppdatert på alt som skjer. Det er heller ikke hensiktsmessig å bruke masse tid og ressurser å holde seg oppdatert på et stort antall teknologier – hvis det ikke er relevant for virksomheten ellers, da.

Men det kan være en fordel å ha en overordnet kjennskap til noen kategorier av teknologi. Det vil si å kjenne til hva teknologiene kan brukes til og hva mye brukte uttrykk betyr. 

Hvordan kommer du i gang med digitalisering?

Alle reiser starter med det første steget. Slik er det også med digitalisering. En god metodikk kan hjelpe deg å komme i gang, finne ut av hvor du skal starte og ta de første praktiske stegene.

Vellykket digitalisering er en avveining mellom gevinst, kostnad, ressurser og risiko. Å forstå sammenhengen, og kunne vurdere de enkelte elementene, er den viktigste rollen lederen har i digitalisering.

Metodikk

Metodikk for digitalisering
Arecas metodikk for digitalisering

Areca har utviklet en metodikk som hjelper deg å velge de områdene som gir mest effekt for virksomheten. Metodikken består av fire steg:

Analysere

Ved å analysere virksomhetens prosesser kartlegger vi hvor digitalisering kan gi gevinster for virksomheten.

Prioritere

Nøkkelen til vellykket digitalisering ligger i å prioritere de tiltakene som gir størst verdi for hele virksomheten.

Implementere

Vi hjelper deg å styre implementeringen av tiltakene, så resultatene blir som forventet.

Evaluere

Evalueringen sikrer at tiltakene har den forventede effekten.

Metodikken gjør deg i stand til å dele opp digitaliseringen i små biter som skaper verdi hver for seg, og som samtidig bygger opp under helheten i virksomheten. Det gjør at du kan digitalisere virksomheten innenenfor kontrollerte rammer.

Les også: Digitalisering i landbruket.

 

Introduksjon til digitalisering

Gratis ebok:

Introduksjon til digitalisering

Er du usikker på om digitalisering er noe for deg og din virksomhet?

Denne eboken gir deg en introduksjon til hva digitalisering er, hvilke muligheter din virksomhet har med digitalisering og hvordan du kommer i gang.

Les mer og last ned boken gratis her.

Foredrag om digitalisering

Med et foredrag om digitalisering får publikum en innføring i mulighetene som ligger i digitalisering, de mest aktuelle teknologiene og hvordan komme i gang.

Kurs i digitalisering

Kurset gir deg den grunnleggende kunnskapen du trenger for å komme i gang med digitalisering i din egen virksomhet.
Kurset består av tre moduler:

  • Introduksjon til digitalisering
  • Aktuelle teknologier
  • Kom i gang med digitalisering

Bistand til digitalisering

Trenger du bistand til å drive hele eller deler av digitaliseringen? Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Arecas metodikk for digitalisering sørger for en strukturert styring og fremdrift i prosjektet.

Vil du komme fort i gang med digitalisering, anbefaler jeg startpakken Kom i gang med digitalisering. Med startpakken får du kurs, workshop og 10 timer rådgiving til fast pris.

Utdrag fra foredrag om digitalisering: