Digitalisering

Digitalisering handler ikke om teknologi, det handler om forretningsmodell og prosesser. Vi bruker teknologi til å fornye, forenkle og forbedre måte vi jobber på. Uansett hvilken bransje du er i, og hvor liten eller stor virksomheten er, så kan du ha nytte av digitalisering.

Det største potensialet for digitalisering finner vi i virksomheter som ikke er digitale. En datamaskin kan ikke erstatte snekkeren når vi skal slå inn en spiker, men digitalisering kan bidra til at snekkeren kan slå inn flere spiker, at bygget han levere er av høyere kvalitet og at kunden blir mer fornøyd.

I sin enkleste form kan digitalisering føre til at vi utfører noen oppgaver raskere eller bedre. I andre tilfeller gjør digitalisering at vi kan utføre oppgavene på en annen måte, eller i en annen rekkefølge. Vi jobber smartere. Digitalisering kan også bidra til at vi kan gjøre helt nye ting, som å tilby en helt ny tjeneste. Vi hjelper deg med å kartlegge hvilken form som passer for deg, og hvor i virksomheten du bør starte.

Areca har utviklet en metodikk som hjelper deg å velge de områdene som gir mest effekt for virksomheten. Metodikken består av fire steg:

Metodikk for digitalisering
Arecas metodikk for digitalisering
 • Analysere
  Ved å analysere virksomhetens prosesser kartlegger vi hvor digitalisering kan gi gevinster for virksomheten.
 • Prioritere
  Nøkkelen til vellykket digitalisering ligger i å prioritere de tiltakene som gir størst verdi for hele virksomheten.
 • Implementere
  Vi hjelper deg å styre implementeringen av tiltakene, så resultatene blir som forventet.
 • Evaluere
  Evalueringen sikrer at tiltakene har den forventede effekten.

Metodikken gjør deg i stand til å dele opp digitaliseringen i små biter som skaper verdi hver for seg, og som samtidig bygger opp under helheten i virksomheten. Det gjør at du kan digitalisere virksomheten innenenfor kontrollerte rammer.

Foredrag om digitalisering

Med et foredrag om digitalisering får publikum en innføring i mulighetene som ligger i digitalisering, de mest aktuelle teknologiene og hvordan komme i gang.

Kurs i digitalisering

Kurset gir deg den grunnleggende kunnskapen du trenger for å komme i gang med digitalisering i din egen virksomhet.
Kurset består av tre moduler:

 • Introduksjon til digitalisering
 • Aktuelle teknologier
 • Kom i gang med digitalisering

Bistand til digitalisering

Trenger du bistand til å drive hele eller deler av digitaliseringen? Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Arecas metodikk for digitalisering sørger for en strukturert styring og fremdrift i prosjektet.

Vil du komme fort i gang med digitalisering, anbefaler jeg startpakken Kom i gang med digitalisering. Med startpakken får du kurs, workshop og 10 timer rådgiving til fast pris.

Utdrag fra foredrag om digitalisering: