Målmodellen

Målene du setter er avgjørende for hvilke resultater du får. Vil du ha gode resultater, må du sette gode mål. Setter du dårlige mål, får dårlige resultater.

Målmodellen hjelper deg å sette gode mål.

Hovedmål bør ligge på nivå 4 eller 5 i målmodellen. Mål på nivå 1 til 3 egner seg best som delmål eller milepæler mot et anne hovedmål.

De kriteriene som er lettest tilgjengelig og enklest å måle, egner seg ofte ikke som hovedmål. Gode målekriterier er ofte litt vanskeligere å finne og måle. Men det er verd å jobbe litt for å finne gode mål.

Målmodellen

Bruk målmodellen til å teste om målet ditt er godt nok eller ikke. Er målet ditt på nivå 1 til 3, bør du jobbe med å finne et bedre hovedmål. Det er bedre å måle et godt mål 80 prosent riktig, enn et dårlig mål 100 prosent.

Selv om transaksjon ofte vil være forbundet med et salg. For ikke-kommersielle virksomheter vil en transaksjon være noe annet. Det kan være å påvirke holdninger eller yte tjenester.

1 - Synlighet

Synlighet vil si at mottakeren har mulighet til å se innholdet ditt. Rekkevidde i sosiale medier er et godt eksempel på synlighet.

Selv om en person har hatt muligheten til å se innholdet ditt, så vet du ingenting om hun har fått med seg budskapet ditt og hvordun hun responderer på det. Synlighet egner seg derfor ikke som hovedmål.

2 - Oppmerksomhet

Oppmerksomhet vil si at mottakeren har oppfattet budskapet ditt. Det kan være at hun klokker på bildet ditt, ser på videoen din eller på annen måte stopper opp ved posten din.

At mottakeren har oppfattet budskapet ditt betyr ikke at hun er enig, eller at hun vil reposndere på det. Oppmerksomhet egner seg derfor ikke som hovedmål.

3 - Engasjement

Engasjement vil si at mottakeren responderer på budskapet ditt. Det kan være at hun klikker Like, kommenterer, deler, går inn på profilen din eller klikker på en lenke.

Engasjement er et godt setg i riktig retning, men fortsatt er du ikke i posisjon til å skape en transaksjon. Engasjement er derfor ikke egnet som hovedmål.

Et lite unntak er at engasjement av og til kan være det vi ønsker å oppnå. Det gjelder for eksempel hvis vi bruker sosiale medier til å hente innspill fra publikum. Da vil en kommentar kunne være den transaksjonen vi er ute etter, og dermed egne seg godt som hivedmål.

4 - Interaksjon

Interaksjon vil si at mottakeren gjør en aktiv handling som åpner muligheten for transaksjon. Det kan være at hun stiller spørsmål eller kommer med en innvending, slik at du kan starte en dialog. En bruker som navigerer rundt i nettbutikken din er også en interaksjon.

Når du først har en dialog med en i målgruppen, så er det opp til deg å lede henne videre til en transaksjon. Interaksjon egner seg godt som hovedmål.

5 - Transaksjon

Mottakeren gjennomfører en transaksjon med deg. I en kommersiell virksomhet vil det som regel si at kunden kjøper. I en ikke-kommersiell virksomhet vil det være noe annet. Hvis virksomheten har som mål å påvirke holdninger, kan transaksjonen være at mottakeren anerkjenner holdningsendring eller argumentene dine. Driver virksomheten med informasjonsvirksomhet kan transaksjonen være at mottakeren gjør en handling som bekrefter at informasjonen er oppfattet og forstått.

Transaksjon er det vi i bunn og grunn ønsker å oppnå, og er det beste kriteriet du kan ha som hovedmål.


Nettkurs

Introduksjon til sosiale medier

Dette kurset gir deg en introduksjon til mulighetene virksomheten din har i sosiale medier.

Mål og måling i sosiale medier

Hvis du vil ha gode resultater i sosiale medier, så må du sette gode mål.