Kommunikasjon

Hvordan du kommuniserer avgjør hvilket inntrykk omverdenen har av virksomheten din. Derfor er det viktig at kommunikasjonen reflekterer virksomhetens strategi.

Med en solid strategi, gode prosesser og troverdig innhold kan kommunikasjonen være grunnmuren du trenger for å bygge en solid virksomhet.

Areca kan bistå med hele prosessen, fra utforming av kommunikasjonsstrategien til produksjon av innhold.

Strategi

En god kommunikasjonsstrategi bygger på virksomhetens overordnede strategi.

Jeg hjelper deg med hele prosessen, fra kartleggingen til ferdig strategi.

Rådgiving og bistand

Trenger du bistand med kommunikasjonsarbeidet? Jeg hjelper deg med planlegging, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens kommunikasjon.

Innholdsproduksjon

Kommunikasjon bygger på innhold. Genuint og troverdig innhold er byggestenene kommunikasjonen er bygget på.

Jeg hjelper deg med planlegging og produksjon av video, foto og tekst.