Slik virker algoritmene i sosiale medier

De fleste sosiale medier styres av algoritmer, og nøkkelen til å nå ut til flest mulig mennesker med innholdet ditt er å forstå hvordan algoritmene virker.

Selv om hver enkelt kanal har som egen måte å bruke algoritmene på, så følger alle de samme prinsippene. Facebook-algoritmene er de mest avanserte, så hvis du forstår Facebook-algoritmene, så forstår du dem alle.

I tillegg til de tradisjonelle algoritmene har flere plattformer begynt å bruke det de kaller en Discovery Engine. Det er en algoritme styrt av kunstig intelligens, som finner underholdende innhold fra brukere du ikke kjenner eller følger. TikTok bruker kun Discovery Engine, Facebook og Instagram bruker en kombinasjon av tradisjoenell algoritme og Discovery Engine.

For deg som representerer en virksomhet i sosiale medier, så er det avgjørende at du forstår hvordan algoritmene fungerer. Forstår du det, så kan du tilpasse innholdet du deler slik at det når ut til flest mulig i målgruppen din. Det gjør det også lettere å unngå fellene som gjør at postene dine får redusert spredning.

Les mer:

Slik virker en Discovery Engine Slik virker Facebook-algoritmen Slik virker Instagram-algoritmen Slik virker LinkedIn-algoritmen Slik virker Twitter-algoritmen Innhold som får redusert rekkevidde på Facebook

Hva er en algoritme?

En algoritme er egentlig bare en beskrivelse av hvordan en oppgave skal løses. En matoppskrift er en algoritme, og formelen for å regne ut arealet av et rektangel er en algoritme.

Det er ikke én Facebook-algoritme eller én Instagram-algoritme. Hver plattform bruker flere algoritmer som sammen avgjør hvilke poster du ser i nyhetsstrømmen din.

Hvorfor bruker sosiale medier algoritmer?

Hver gang en du går inn på Facebook, Instagram eller YouTube, så er det tusenvis av poster tilgjengelig. Algoritmenes oppgave er å velge ut de viktigste av alle disse postene, og vise dem til deg først.

Hvorfor kan ikke Facebook bare vise meg alle postene, med de nyeste først?

Hvis en nær venn, et familiemedlem eller en gruppe du er veldig engasjert i poster noe mens du ikke er på Facebook, så risikerer du å ikke finne den posten fordi sider, venner og grupper du ikke bryr deg like mye om har postet masse innhold i mellomtiden. Det kan ha kommet flere hundre poster som du må bla deg forbi før du finner den viktige posten.

Algoritmenes oppgave er å finne de postene du sannsynligvis mener er viktigst, og så vise deg dem først. Da slipper du å bla deg gjennom hundrevis av poster for å finne dem.

Noen sosiale medier, som Facebook, gir deg muligheten til å velge en nyhetsstrøm som ikke er styrt av algoritmene, hvor alle postene ligger i omvendt kronologisk rekkefølge.

Slik virker algoritmene

Når du går inn på Facebook eller andre sosiale medier, så starter en prosess som består av fire steg. I løpet av mindre enn et sekund blir tusenvis av poster vurdert, sortert og redusert til noen få hundre som vises på skjermen din. De fire stegene kalles Utvalg, Signaler, Evaluering og Verdi.

Her er en generell forklaring på de fire stegene. En detaljert forklaring på hver enkelt plattform finner du lenker til nedenfor.

Prosessen for valg av poster i sosiale medier
Prosessen for valg av poster i sosiale medier

Utvalg

Først lages et utvalg av tilgjengelige poster. I nyhetsstrømmen din består utvalget av alle poster fra venner, grupper og sider du følger. På sider med forslag til innhold, som Instagram Explore, består utvalget i stedet av poster fra brukere du ikke følger, men som algoritmene tror du vil like.

Utvalget består av tusenvis av poster, som alle er kandidater til å havne i strømmen av poster på skjermen din.

Signaler

Algoritmene samler sammen masse informasjon om hver av postene i utvalget. Disse informasjonsbitene kalles signaler. Hvor mange og hvilke signaler varierer fra plattform til plattform. Facebook samler over 10.000 signaler om hver eneste post i utvalget.

Signalene består av informasjon om den som har publisert posten, om relasjonen du har til den som publiserte, om innholdet i posten, om hvordan de som allerede har sett posten har reagert og så videre.

Klikk på lenkene nedenfor for å se hvilke signaler som er viktigst på de ulike kanalene.

Evaluering

Når alle signalene er samlet sammen, forsøker algoritmene å vurdere sannsynligheten for at du vil synes at posten er verdifull, om du vil engasjere deg i den, om du vil dele den med venner, eller om du vil mislike posten og skjule den.

Evalueringen gjøres ved at algoritmene ser på hva du har gjort tidligere på plattformen, og så gir hvert enkelt signal en poengsum. Det kan være positive poeng, hvis signalet bidrar til at sannsynligheten for at du vil synes posten er verdifull, eller negative poeng hvis signalet indikerer at du ikke vil like posten.

Siden vi alle har helt ulike preferanser og bruksmønstre, vil både en del av signalene og evalueringen av dem vare unik for hver enkelt bruker.

Verdi

Algoritme verdi
Algoritmene gir hver post en samlet verdi
Algoritme verdi
Algoritmene gir hver post en samlet verdi

Når alle signalene har blitt evaluert, vil algoritmene legge sammen poengene på alle signalene for hver enkelt post. Signaler med positive poeng vil trekke opp, og signaler med negative poeng vil trekke ned. Summen av signalenes poeng gir posten en verdi.

Algoritmene vil deretter sortere postene, slik at posten med den høyeste verdien kommer øverst. Deretter plukkes de beste postene ut og vises i nyhetsstrømmen din. Hvor mange poster som plukkes ut er avhengige av hvor mange poster vi vanligvis ser på hver enkelt plattform. På Facebook ser en bruker normalt ca. 200 poster, så Facebook-algoritmene plukker ut de 300 beste postene. Hvis du blar lenger enn 300 poster, så vil Facebook hente de neste postene på listen etter hvert.

Hva betyr det for meg som administrator?

Som administrator er det viktig at du tilpasser innholdet du poster til hva som er de viktigste signalene i hver enkelt kanal. En post som fungerer bra i én kanal vil ikke nødvendigvis treffe like bra i en annen kanal, fordi noen signaler evalueres annerledes.

Det er også viktig å sette seg inn i hva slags innhold de ulike plattformene vurderer som dårlig innhold. Mange norske virksomheter får redusert rekkevidde på sine poster fordi de deler innhold som plattformene ikke liker.

Husk at innholdet du poster skal være interessant, relevant og verdiskapende.

  • Interessant for målgruppen.
  • Relevant for virksomheten din.
  • Verdiskapende for mottakeren.

Ressurser

Slik virker Facebook-algoritmen Slik virker Instagram-algoritmen Slik virker LinkedIn-algoritmen Slik virker Twitter-algoritmen Innhold som får redusert rekkevidde på Facebook