Strategi for sosiale medier

Stadig flere virksomheter ser en verdi i å være tilstede i sosiale medier, og vi har sett mange eksempler på hvordan Facebook, Twitter, blogg og andre kanaler brukes for å jobbe smartere og få en bedre dialog med kundene.

Selv om selve verktøyene i mange tilfeller er gratis så kan deltakelsen i sosiale medier bli en ressurskrevende og dyr erfaring, og for hver suksesshistorie vi hører så er det mange som ikke lykkes like godt. Det kan derfor være fornuftig å legge en plan før man tar steget ut i den sosiale verden.

Enten hensikten er å spre informasjon, skape dialog eller forbedre prosesser, så er det viktig å forankre en strategi for sosiale medier i virksomhetens mål og forretningsmodell.

Mål

Å ha klare mål er avgjørende for å lykkes i sosiale medier, og målene bør knyttes opp mot virksomhetens hovedmål.

Alt for mange setter seg mål som er knyttet opp mot de sosiale mediene, og ikke mot virksomheten. Det har for eksempel liten egenverdi å ha 1000 fans på Facebook eller 1000 followers på Twitter. Det er først når de 1000 genererer 10 nye kunder at det skapes verdi for virksomheten. I dette tilfellet bør derfor målet være 10 nye kunder, ikke 1000 followers.

Forretningsmodell

Forretningsmodellen er nøkkelen til hvilke sosiale medier virksomheten bør bruke, og hvordan de bør brukes. Ved å analysere mål, kundesegment, kundeverdi, relasjon, ressurser og aktiviteter i forretningsmodellen vil man kunne lage en strategi som gir en effektiv utnyttelse av de riktige mediene.

Mer enn markedsføring

Sist, men ikke minst, så er det viktig å huske at sosiale medier kan brukes til mer enn markedsføring. Det er mange eksempler på virksomheter som utnytter sosiale medier til å effektivisere sine interne og eksterne prosesser.

Legg inn en kommentar