Analyser Facebooksiden din

analyse04Som administrator av en Facebookside så har du tilgang til en del statistikk i Innsikt. Den statistikken er nyttig, men sier dessverre lite om i hvilken grad Facebooksiden skaper verdi for bedriften.

  • Når du frem til målgruppen din?
  • Når du ut til nye brukere?
  • Hvem er dine største ambassadører?
  • Hvilke poster skaper størst verdi?
  • Følger du din egen sosiale medier-strategi?
  • Hvor bra gjør du det i forhold til andre, tilsvarende bedrifter?

Disse spørsmålene får du svar på i den nye analysemodulen i QSlist.

analyse01Modulen er fortsatt under utvikling, men allerede nå kan du begynne å analysere siden din. Gå inn på Arecas Facebookside: facebook.com/arecanor

Velg Analyse fra menyen og klikk på den grønne knappen.

Hvis du ikke allerede har koblet QSlist til Facebook, så klikk på den blå knappen og godkjenn at QSlist får tilgang til å analysere Facebooksidene dine.

Velg den Facebooksiden du vil analysere.

QSlist henter inn noe informasjon om siden din fra Facebook, og hvis du vil kan du legge inn mer informasjon om bransje, butikktype og så videre. Det er ikke nødvendig for å analysere siden, men vil senere gi deg muligheten til å sammenligne din side med andre tilsvarende bedrifter.

Hvis siden er analysert tidligere, så vil du finne resultatet av siste analyse her.

analyse02Klikk Analyser side for å starte en ny analyse. Avhengig av hvor mange poster du har delt de siste 3 månedene, så vil analysen ta 2-10 minutter.

Analysen er ferdig når alle de fire feltene øverst har skiftet farge. Grønt betyr et bra resultat, gult et middels resultat og rødt betyr at du har litt å gå på.

Rekkevidde vider hvor stor andel av dine eksisterende følgere som ser det du poster direkte i nyhetsstrømmen. Snittet på Facebook sies å være ca 6%, men det er veldig lavt. Har du under 20% rekkevidde, så er det for dårlig. De fleste ligger mellom 20% og 30%, og alt over 30% er ganske bra.

Rekkevidden gir en god indikasjon på om du poster innhold som er interessant, relevant og verdiskapende for de som følger siden din.

Viralitet angir hvor bra du når ut til nye brukere, de som ikke kjenner bedriften din fra før. Hvis målet ditt er å nå ut i nye markeder, så er dette et viktig parameter. Viralitet måles som en andel av dine eksisterende følgere. Har siden din 1000 følgere, og du har en viralitet på 0,3 så når du i snitt ut til 300 nye brukere hver gang du poster.

analyse05Poster pr. uke angir hvor ofte du poster: Du bør poste minst én gang per uke. Poster du mer enn 7 ganger pr. uke, så pass på at du varierer innholdet du poster.

QSpoints er et nøytralt mål på hvor bra siden din er. Maksimal poengsum vil etter hvert være 1000 når analysemodulen er ferdig.

Hvor mange poeng siden din får bestemmes blant annet av hvor bra rekkevidde og viralitet siden din har, om du varierer typen poster, om du svarer på henvendelser og om du har lagt inn nødvendig informasjon på siden.

Under Sammendrag kan du se hvordan de ulike posttypene påvirker rekkevidde og engasjement, og nederst kan du se hvem som er dine beste ambassadører: de brukerne som liker og kommenterer flest poster.

Under fanen Poster kan du se detaljer for hver enkelt post de siste 3 måneder.

analyse06Sist, men ikke minst, så får du tips om hva du bør forbedre for at innholdet på siden din skal nå ut til enda flere.

Analysemodulen er som sagt fortsatt under utvikling, og hver enste dag forsøker vi å gjøre den litt bedre. Finner du feil eller har forslag til forbedringer, så ta gjerne kontakt med oss.

Legg inn en kommentar